USG, RTG


  • Centrum Weterynaryjne Boliłapka, Białystok

  • Diagnostyka obrazowa - USG, RTG


    Badanie RTG umożliwia nam ocenę takich struktur jak kości, narządy zawierające powietrze (płuca, żołądek, jelita), zobrazowanie niektórych ciał obcych.
    Do tego badania wykorzystujemy nowoczesny aparat RTG z bezpośrednią radiografią cyfrową . Już po kilku sekundach od zrobienia zdjęcia, widzimy je na ekranie komputera. Dzięki takiemu rozwiązaniu, do minimum skracamy dla zwierzęcia stres związany z samym badaniem. W wielu przypadkach, do wykonania prawidłowego zdjęcia RTG, niezbędne jest farmakologiczne uspokojenie zwierzęcia (poddanie go znieczuleniu ogólnemu).

    Bardziej szczegółowo możemy obejrzeć narządy wewnętrzne za pomocą aparatu ultrasonograficznego (USG). Badanie USG pozwala nam ocenić budowę poszczególnych narządów w obrębie jamy brzusznej ( wątroba, nerki, przewód pokarmowy, narządy rozrodcze ). Dodatkowo umożliwia diagnostykę chorób nowotworowych w jamie brzusznej i klatce piersiowej. Jest to niezbędne narzędzie do diagnostyki i prowadzenia ciąży u zwierząt.